Най- често задавани въпроси в моята практика

Наясно съм и зная, че често преди да посетите кабинета ми във Вас са възникнали множество въпроси, опасения и притеснения, с една дума нещо като “главоблъсканица”. Знайте, че решението за това, след може би известен период на колебание е първата стъпка към решаването на сложна за Вас ситуация и е признак на осъзнатост.

1. Страхувам се, че ако споделя може да стана уязвим?
В никакъв случай, всичко е в името на това да се почувствате приет и разбран. Психолога не съди, не дава оценки и категоризации. Това ще ви помогне да се освободите от мъчителни вътрешни конфликти, да повишите самооценката си и да изградите увереност в себе си.

2. Не искам да ми се въздейства върху изборите и решенията?
Психолога взема неутрална позиция и не би си позволил да направи избор вместо Вас. Помага Ви при формулирането на различни цели, търсенето на нови и алтернативни начини и пътища за разрешаването на наличните проблеми. Той не взема решение вместо Вас, не дава „готова рецепта”, защото всеки случай и проблематика са строго индивидуални а всеки човек е неповторим и уникален.

3. Не мога ли сам да се справя когато имам психологичен проблем?
Един психологичен проблем е качествено различен от обичайните всекидневни проблеми. Характерното е, че те не се разрешават от самосебе си и ако не се работи специално върху тях. Напротив, често човек не ги осъзнава, умишлено ги игнорира или ги таи дълбоко в себе си. А това е като бомба със закъснител и в даден момент може да доведе до неприятни или сериозни последици, както за самия него, така и за околните.

4. Ако потърся помощ значи ли, че нещо ми има или съм ненормален?
Въпреки, че много хора в последно време търсят помощта и подкрепата на психолог, все още действат стигми и табута относно това да потърсиш професионална помощ.
Психологичното консултиране е основно насочено към работа с конкретни жизнени проблеми, работи с тях чрез регулярно изследване и обсъждане. Предоставя се възможност да се говори свободно за своите важни поведенчески и емоционални проблеми с квалифициран специалист, при спазване на изискванията за конфиденциалност /поверителност/ и защитеност.

5. Какво ще ми помогне психолога, не е ли по-добре да споделя с някой мой приятел?
Това е нещо много по-различно от доброжелателния приятелски разговор на обичайна социална ситуация.
Психолога има задачата да поддържа терапевтичната рамка, той носи отговорността обсъждането на проблемите да става на адекватна дълбочина и обратната връзка, да носи личен смисъл и терапевтична полза. Често се случва, че самото споделяне на болезнени преживявания пред някого, който е независим и който няма да ви осъди вече носи полза. Психологичното консултиране може да бъде анализиране на вашите мисли, чувства и поведения. Това е активен процес, който ще ви направи способни да разберете по-добре трудностите, които срещате, ще повиши увереността в собствените ви способности, и по такъв начин ще ви помогне да достигнете до по-добро решение и по-ясна перспектива за бъдещето.

6. Имам нужда от психологическа помощ но не искам познати или близките ми да разберат?
Психологическите консултации са поверителни, не се обсъждат с трети лица /с изключение на случаите, които касаят пряко живота и здравето на Вас или на други хора/ без Ваше знание. Така, че това не може да се случи ако Вие не дадете гласност на проблема?

7. Какво означава да съм в терапевтичен процес?
Това е методично прилагане на определени психологически техники да възстановяване на афективното равновесие на личността. Този процес е с различна продължителност, психологическите сесии са регулярни, като в началото са по-чести а след това се разреждат. Приключват по преценка на специалиста след настъпило подобряване, разбира се и при невъзможност по една ли друга причина да продължи.

8. Каква е ползата от психологическото консултиране и/или психотерапията?

 Увеличаване на себеоценката , себеуважението и себестойността;
 Освобождаване от дълбоки вкоренени, неефективни и остарели рамки, ограничения и страхове;
 Емоционално освобождаване от проблема и възможността да го погледнеш от „друг ъгъл”;
 Намаляване на тревожността, депресията и безизходността;
 Подобряване на качеството на живот, ефективността , взаимоотношенията в семейството и в социума.

С това ползите не се изчерпват но това са едни от най-важните, които водят до вяра в самия себе си, че можеш да се справиш.