Услуги


Индивидуално консултиране;

Семейно консултиране;

Психодиагностика със специализирани методики /тестове, скринингови скали, въпросници, анкети и др./;

Психологическо изследване и писмено експертно заключение за нуждите на различни специалисти и институции /ТЕЛК, застрахователни компании, съда и др./;

Посещение в дома /само в случаите на терминален стадий на болестта или при неподвижни пациенти, претърпели ПТП и/или други злополуки.